EKO-PE COMPACT: 35

14 169,00 

CHARAKTERYSTYKA

Kocioł c.o. na pelety o mocy 18 lub 35 kW przeznaczony jest do podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego mieszkań, domów mieszkalnych, warsztatów itp. posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami normy PN-

B-02413.

 

POBIERZ

Brak w magazynie

Opis

OPIS PRODUKTU

Korpus kotła wraz z wymiennikiem jest konstrukcją spawaną z blachy stalowej o grubości odpowiednio 4 i 5 mm. Wymiana ciepła w kotle następuje m. in. przez ściany wymiennika  oraz poprzez pionowe wymienniki rurowe znajdujące się w płaszczu wodnym wymiennika dookoła komory spalania.

 

Do drzwiczek zamontowany jest palnik do peletów składający się z:

  • rury podajnika ze spiralą i motoreduktorem,
  • paleniska wykonanego z perforowanej blachy żaroodpornej,
  • automatycznej zapalarki,
  • wentylatora nadmuchowego,
  • rury karbowanej.

 

Drzwiczki umożliwiają również łatwy dostęp do wnętrza kotła dla czyszczenia ścianek wymiennika i usuwania popiołu z popielnika. Na drzwiczkach zamontowany jest wyłącznik krańcowy odłączający po otwarciu drzwiczek palnik od zasilania elektrycznego.

Rączka służy do poruszania spiralami czyszczaka, które czyszczą rury wymiennika.

Czopuch spalinowy, przyłącza wodne i rurki termometryczne czujnika temperatury wody i czujnika STB znajdują się na tylnej ściance kotła.

Dla zmniejszenia strat ciepła cały korpus kotła oraz drzwiczki zabezpieczone są izolacją mineralną.

Zewnętrzna obudowa kotła wykonana jest z blachy stalowej pokrytej trwałym lakierem proszkowym.

Palnik peletowy osłonięty jest obudową.

Kocioł sterowany jest w sposób automatyczny za pomocą sterownika mikroprocesorowego umieszczonego w panelu sterującym na górnej pokrywie obudowy.

INFORMACJE TECHNICZNE
Parametry techniczne
Parametr J.m. PE 20 Compact PE 35 Compact
Nominalna moc grzewcza kW 18 35
Zakres mocy kotła kW 5,4 – 18 10,5 – 35
Zużycie paliwa dla mocy maksymalnej kg/h 4 7,8
Sprawność % 91 91
Pojemność wodna dm³ 105 120
Max. ciśnienie robocze bar 2,5
Zakres nastaw temp. °C 40 – 85
Zalecana temp. wody grzewczej °C 50
Klasa kotła 5
Średnica zewnętrzna czopucha mm 130 160
Wymagany ciąg kominowy Pa 10 – 25
Przyłącze kotła – zasilanie Gwew. 1”
Przyłącze kotła – powrót Gwew. 1”
Masa kotła bez wody kg 220 370
Napięcie znamionowe 1~230V / 50Hz TN-S 1~230V / 50Hz TN-S
Pobór mocy sterownika, wentylatora i motoreduktora W 60
Pobór mocy zapalarki W 300

Typ A B C D E F G H I
PE 20 Compact 580 940 440 225 780 875 80 1175 620
PE 35 Compact 580 940 485 225 1080 1190 80 1505 620