Kocioł EKO-KWP ELEKTROMET 34kW

Zalety kotła:

Kategoria:

Opis

OPIS PRODUKTU

Kocioł został wyposażony w kilka innowacyjnych rozwiązań zapewniających wygodę, bezpieczeństwo, oszczędność użytkowania, łatwy dostęp do elementów wymagających obsługi, łatwego czyszczenia i załadunku paliwa – między innymi:

ECO Save system – to innowacyjny deflektor, który do 25 % ogranicza zużycie paliwa, zauważalnie podwyższa sprawność kotła, wydłuża jego żywotność oraz znacząco redukuje emisję pyłów – produkt opatentowany.

System wyrównania ciśnień – zapobiega przenikaniu spalin do zasobnika poprzez połączenie wyrównujące ciśnienie powietrza doprowadzanego do spalania (komora mieszacza) z ciśnieniem w zasobniku paliwa.

Czujnik otwarcia zasobnika – zabezpiecza przed pozostawieniem otwartej pokrywy zasobnika paliwa. Otwarcie pokrywy powoduje włączenie sygnału alarmowego, zostaje wyłączony wentylator i silnik podajnika paliwa.

Czujnik pracy podajnika – w przypadku stale pracującego palnika lub zatrzymania podawania paliwa włącza się sygnał alarmowy, zostaje wyłączony wentylator nadmuchowy i podawanie paliwa. Zostają również wyłączone pompy.

W kotle został zastosowany sterownik EL 483 wykorzystujący algorytm regulacji PID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru kotła i temparatury spalin na wylocie z kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin oraz różnicy tych parametrów od wartości zadanej. Stabilne utrzymanie temperatury zadanej bez zbędnej regulacji i oscylacji to zalety regulatora z PID.
Stosując ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin utrzymujemy temperaturę wody wyjściowej na stałym poziomie, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika kotła. Kontrola temperatury spalin na wylocie kotła powoduje również niską emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana do komina, lecz wykorzystywana do ogrzewania.

 

Dane techniczne kotła

Kocioł przeznaczony jest do spalania: eko-groszku z węgla  kamiennego typu 31.2 o granulacji 5÷25 mm, eko-groszku z węgla brunatnego o granulacji 10÷25 mm, oraz peletu drzewnego o granulacji ø 6÷8 mm.

 

Parametry paliwa:

eko-groszek z

węgla brunatnego

eko-groszek z

węgla kamiennego

pelet drzewny
– granulacja: 10 ÷ 25 mm,

– wartość opałowa > 19 MJ/kg,

– wilgotność max. ≤ 15 %,

– zapopielenie 5 ÷ 10 %,

– granulacja: 5 ÷ 25 mm,

– wartość opałowa > 28 MJ/kg,

– wilgotność max. ≤ 11 %,

– zapopielenie 2 ÷ 7 %,

– granulacja: ø 6 lub 8 mm,

– wartość opałowa > 17 MJ/kg,

– wilgotność max. ≤ 12 %,

– zapopielenie ≤ 0,5%,

 

INFORMACJE TECHNICZNE
Wymiary i parametry eksploatacyjne kotła*
Parametr J.m. EKO-KWP V 17 EKO-KWP V 25 EKO-KWP V 34
Moc nominalna węgiel kamienny kW 17 34
węgiel brunatny kW 17 34
pelet drzewny kW 17 25 34
Zakres regulacji mocy węgiel kamienny kW 5,1 – 17 10,2 – 34
węgiel brunatny kW 5,1 – 17 10,2 – 34
pelet drzewny kW 5,1 – 17 7 – 25 10,2 – 34
Sprawność dla pelletu drzewnego % 92
Powierzchnia grzejna wymiennika 2,0 2,7 3,8
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h ok. 3,57 / 2,18 / 2,76 ok. 5,49 ok. 7,42 / 4,36 / 5,77
Minimalne zużycie paliwa kg/h ok. 1,0 ok. 1,5 ok. 2,0
Klasa 5
Temperatura spalin °C 70 – 130
Masa kotła bez wody kg 485 555 620
Pojemność wodna dm³ 135 153 198
Średnica zewnętrzna czopucha mm 160 160 160
Zalecany przekrój przewodu kominowego cm 16 x 16 20 x 20 20 x 20
Otwór zasypowy zasobnika mm 345 x 415 515 x 420 515 x 420
Pojemność zasobnika dm³/kg 155/120 180/140 320/240
Max podaż paliwa przez

podajnik ślimakowy

węgiel kamienny kg/h 13,4 13,4 18,3
węgiel brunatny 11,0 11,0 15,0
Maksymalne ciśnienie robocze wody bar 2,5
Zalecana temp. robocza wody grzewczej °C 70
Max. i min. temp. wody grzewczej °C 85/45
Wymagany ciąg kominowy mbar 0,1 ÷ 0,25
Przyłącza kotła woda grzewcza (wyjście) Gzew. 1½” – 2 szt.
woda grzewcza(powrót) Gzew. 1½” – 2 szt.
Spust Gwew. ½”
Napięcia przyłączeniowe 1~230V/50Hz TN-S
Elektryczna moc przyłączeniowa W 280

*Wymiary i parametry eksploatacyjne kotła przy spalaniu węgla kamiennego o wartości opałowej 28,8 MJ/kg i węgla brunatnego – 19 MJ/kg

 

Wymiary kotłów
Wymiar J.m. EKO KWP V
17 25 34
A mm 1190 1220 1300
H mm 1425 1495 1605
B mm 580 610 690
C mm 995 1045 1105
D mm 1030 1100 1210
E mm 80 80 80
F mm 450 450 450
G mm 1140 1210 1320
I mm 315 345 445