Polityka Prywatności sklepu internetowego www.tizar.pl

I. Administratorem danych osobowych jest firma T I Z A R Jacek Gniazdowski z siedzibą w Sejnach zarejestrowana w (dalej Administrator) – prowadząca sklep internetowy umieszczony pod adresem www.tizar.pl

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z administratorem w następujący sposób:
– adres e-mail: sklep@tizar.pl
– tel: 87 516-28-74
– adres pocztowy: 16-500 Sejny ul.Powstańców Sejneńskich 36

III. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO).

IV. Szanujemy prawo naszych klientów do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

V. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

V. Jeżeli posiadasz Konto na naszej stronie albo dokonujesz zamówień towarów oferowanych na stronie bez rejestracji, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/dostawy, numer telefonu, adres IP, nr NIP w przypadku firmy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli ich nam nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu internetowego.

VI. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, firam T I Z A R jest także administratorem danych osobowych osób zapisanych na newsletter/marketing.

VII. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji oraz w trakcie dokonywania przez Ciebie transakcji w naszym sklepie internetowym.

VIII. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonywania umów zawieranych z Tobą, w tym do:
– rejestracji i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia prawidłowej obsługi transakcji, a także rozwiązywania problemów technicznych;
– umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, dokonywania transakcji;
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie złożona;
– obsługi zgłoszeń, informacji, emaili, które do nas kierujesz;
– kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług,
– celów podatkowych i rachunkowych.

IX. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu:
– monitorowania Twojej aktywności w naszym sklepie internetowym, obejmującej m.in.wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert itp.
– dopasowywania reklam do przeglądanych przez Ciebie treści,
– dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach naszego sklepu,
– organizacji programów lojalnościowych lub akcji promocyjnych,
– prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów znajdujących się w naszej ofercie
– zapewnienia prawidłowej obsługi usług płatniczych,
– zapewniania bezpieczeństwa usług, które świadczymy naszym klientom drogą elektroniczną,
– przeprowadzania analiz statystycznych lub analiz pod kątem np. funkcjonalności naszego sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania twoich zainteresowań lub potrzeb,
– obsługi Twoich żądań i zapytań, jeżeli nie są one związane wprost z wykonywaniem umów;
– archiwizacji i możliwości spełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO

X. W przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies.

XI. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, masz prawo wycofać ją w każdym momencie, w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

XI. Masz prawo do:
– dostępu do swoich danych,
– sprostowania swoich danych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– usunięcia swoich danych, jeżeli:
1. uważasz, że twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
2. cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
3. zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
4. twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
5. dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
6. dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli:
1. zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres, który pozwoli nam sprawdzić ich prawidłowość,
2. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, żeby zostały usunięte,
3. dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być niezbędne dla Ciebie do obrony lub dochodzenia roszczeń,
4. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy po naszej stronie istnieją prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub zawartej pomiędzy nami umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli:
1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, w której się znalazłeś,
2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy, że przed realizacją powyższych uprawnień będziemy musieli upewnić się, że jesteś osobą, której dane przetwarzamy, a więc będziemy musili Cię zidentyfikować.

XII. Twoje dane osobowe udostępniamy:
– podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczenia usług, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi audytowe, księgowe, prawnicze, wspomagają obsługę użytkowników naszego sklepu internetowego, współpracują w ramach kampanii marketingowych, a także przewoźnikom wybranym przez Ciebie,
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami,

XIII. Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XIV. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej pomiędzy nami umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
– dochodzenia i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności w zakresie podatków i rachunkowości),
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,

XV. Twoje dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez okres 6 lat od daty zakończenia realizacji umowy.

XVI. Twoje dane osobowe przechowujemy również dla celów marketingu bezpośredniego (jeżeli wyraziłeś zgodę na wykonywanie przez nas takich czynności) do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

XVII. Jeżeli wziąłeś udział w programie lojalnościowym, lub akcji promocyjnej – możemy przetwarzać Twoje dane przez czas trwania programu lojalnościowego lub akcji promocyjnej oraz przez okres niezbędny do rozliczenia i wręczania nagród.

XVIII. W celu zachowania zasady rozliczalności (możliwości udowodnienia przez nas przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych), możemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do ich zachowania, a także dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli spełnienia tych wymagań przez organy publiczne.

XIX.Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany.

XX. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XXI. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

XXII. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

XXIII. Witryna www.tizar.pl używa cookies.

XXIV. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

XXV. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

XXVI. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów:
Cookie dotyczące sklepu (informacje konieczne do przekazania klientom):
– informacje na temat sesji,
– ostatnio oglądane produkty,
– oddanie głosu w ankiecie.

Cookie dotyczące panelu administracyjnego:
– informacje na temat sesji,
– możliwość przeglądania przez administratora sklepu podczas jego wyłączenia dla klientów,
– podgląd stylów graficznych,
integracja z allegro – kontrola pobierania kategorii.

XXVII. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
XXVIII. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.